MACHINING MACHINE : VERTICAL BORING (3 UNITS)

MORISEKI (1 UNIT) : NVX7000/50, TABLE 1500 mm x 760 mm
MORISEKI (1 UNIT) : DURAVERTICAL 5080, TABLE 1100 mm x 600 mm
MORISEKI (1 UNIT) : MV 1003 L, TABLE 3900 mm x 1020 mm
TAKISAWA (1 UNIT) : TC-200L3T8, CHUCK DIA up to 250 mm